Në një dokumet që siguroi Special.mk, komuna e Tetovës ka shpenzuar 2 milion denarë për pajisje për vendqëndrim të autobusave, edhe pse Tetova nuk ka transport publik, kjo është dështimi i  rradhës nga dështimet e një pas njëshme të kryetarës së tanishme të Tetovës, Teuta Arifi./Special.mk/